MAKIJAZ PERMANENTY

 

Celem mak­i­jażu per­ma­nent­nego jest w sposób nat­u­ralny pod­kreślić pię­kno każdej z Nas. Zabieg mak­i­jażu trwałego pomaga sko­ry­gować ksz­tałt brwi (gdy są, np. słabe lub niereg­u­larne), ust (poprzez zaz­nacze­nie kon­turu lub wzmoc­nie­nie czer­wieni warg) oraz pod­kreślić wyraz oczu (“kreski” na dol­nej i/lub górnej powiece).

Mak­i­jaż per­ma­nentny jest luk­susem dla każdego, a w szczegól­ności dla osób, które mają mało czasu na mak­i­jaż, albo wcale się nie malują, a mimo to chcieliby wyglą­dać piękniej i bardziej świeżo. Jest to rozwiązanie także dla osób starszych, mają­cych prob­lemy ze wzrok­iem, lub dla osób, które są uczu­lone na kos­me­tyki kolorowe i które chci­ałyby dokonać trwałej korekty swo­jej nat­u­ral­nej urody oraz dla osób pozbaw­ionych brwi i rzęs np. po chemioterapii.

.
WAŻNE:

.
1. Przeciwskazania: ciąża, infekcje, cukrzyca, łuszczyca, opryszczka w akty­wnej fazie.
2. Aby uniknąć opryszczki należy 2–3 dni przed zabiegiem i po zabiegu przyj­mować preparat prze­ciw wiru­sowe zale­cane przez lekarza (Hevi­ran).
3. W cenę zabiegu wlic­zona jest druga wiz­yta, która ma na celu wzmoc­nie­nie i utr­wale­nie koloru.

 

Mak­i­jaż per­ma­nentny może w delikatny, ale trwały sposób pod­kreślić urodę każdej kobi­ety. Nie musi się kojarzyć ze sztucznym, prz­erysowanym efek­tem. W nat­u­ralny sposób powinien pod­kreślać urodę każdej z Nas. Ja oso­biś­cie zde­cy­dowanie cenię delikatny, jak najbardziej nat­u­ralny efekt koń­cowy moich prac. Uważam, że mak­i­jaż per­ma­nentny ma wydobyć nat­u­ralne pię­kno i dać kom­fort dnia codziennego.

Od zawsze intere­sowałam się modą, urodą, mak­i­jażem, styl­iza­cją i sztuką piękną. Aby doskon­alić swoje zain­tere­sowa­nia zajęłam się mak­i­jażem per­ma­nent­nym, który jest moją pasją.

 

Stale pod­noszę swoje kwal­i­fikacje, tak aby na bieżąco pro­ponować swoim Klien­tkom najnowsze tech­niki w mak­i­jażu i najwyższą jakość. Najwyższej jakości sprzęt, bar­wniki i doświad­cze­nie, cier­pli­wość i pre­cyzja to gwarancja zad­owole­nia moich Klientek. Zapraszam na bezpłatne kon­sul­tacje, wstępny rozry­sunek i doradztwo kolorysty­czne w zakre­sie doboru pigmentów. Z wielką przy­jem­noś­cią zachę­cam do spotka­nia, dys­ponuję zdję­ci­ami moich prac, które można na miejscu zobaczyć.

 

Aby osiągnąć najlep­sze rezul­taty do pracy wybrałam urządze­nie najwyższej klasy — niemieck­iej firmy PUREBEAU-TRS250.

 

W razie pytań służę pomocą, pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok