Guinot

 

Obecna w ponad 11 000 salonów kos­me­ty­cznych w 70 kra­jach, fran­cuska firma GUINOT już ponad 40 lat spec­jal­izuje się w kos­me­tyce profesjonalnej.

Sukces firmy jest wynikiem nieustan­nych badań naukowych prowad­zonych na potrzeby firmy przez najwięk­sze lab­o­ra­to­ria kos­me­ty­czne Francji, w tym lab­o­ra­to­rium GUINOT, które w swo­jej pracy wyko­rzys­tuje doświad­czenia nagro­mad­zone w okre­sie kilku dziesię­ci­oleci. Pro­dukcja odpowiada najbardziej wyma­ga­ją­cym stan­dar­dom, a jej wysoka jakość jest wynikiem współpracy z wiodą­cymi Insty­tu­tami Medy­cyny i Der­ma­tologii Francji.

Nasz salon posi­ada auto­ryza­cję firmy GUINOT i pełną ofertę zabiegów kos­me­ty­cznych tej firmy.

 

ptaszek3

 

HYDRADERMIE

Jeden z najbardziej znanych i wyróż­ni­a­ją­cych się na świecie zabiegów kos­me­ty­cznych. Ulu­biony zabieg wielu gwiazd świa­towego kina i bry­tyjskiej rodziny królewskiej. Słynna Hydra­der­mia Guinot jest najbardziej kom­plek­sową i skuteczną kuracją pole­ga­jącą na inten­sy­wnej pielę­gnacji cery indy­wid­u­al­nie dobranymi kos­me­tykami, których wpływ na skórę wzmoc­niony jest delikatną elek­troter­apią. Hydra­der­mie wyko­rzys­tuje się w kurac­jach prze­ci­wz­marszczkowych, uję­dr­ni­a­ją­cych, regeneru­ją­cych, jak również dla cery tłustej, wrażli­wej, delikat­nej itd.

 

ptaszek3

HYDRADERMIA LIFT

Nap­ina skórę oraz głęboko ją poję­dr­nia poprzez ćwiczenia mięśni. Efek­tem zabiegów jest naty­ch­mi­as­towy lift­ing ‚mięśnie odzyskują napię­cie, a rysy twarzy stają się wyraziste.

 

ptaszek3

.
HYDRADERMIA LIFT DE LUX

Jest to wer­sja bardziej rozbu­dowana pod wzglę­dem wyko­rzys­ta­nia kos­me­tyków oraz aparatu.Wygładza i wypeł­nia zmarszczki, mod­eluje i poprawia owal twarzy.pobudza akty­wność komórkową, daje impuls do wznowienia pracy mięśni oraz ćwiczy mięśnie twarzy i szyi.

.ptaszek3

LIFTOSOME

Zabieg mod­elu­jący owal twarzy. Dzi­ała prze­ci­wz­marszczkowo i wygładza­jąco. Dzięki zawartości pro-colagenu, wit­a­miny C i ekstraktu z algi pomaga w pro­dukcji i odnowie włókien elastynowych i kolagenowych. . Pole­cany jako zabieg na spec­jalne okazje ze względu na szy­bki efekt napię­cia i dotle­nienia cery.

ptaszek3

BEAUTY NEUVE

Rewela­cyjny zabieg dający efekty pod­wójnego peelingu. Powoduje złuszcze­nie martwych komórek dzięki zawartości kwasów owocowych. Zaw­iera kwas glikolowy, cytrynowy, jabłkowy i winowy oraz wit­a­m­inę C. Zabieg doskonale rozświ­etla skórę, naw­ilża ją i roz­jaś­nia prze­bar­wienia ‚redukuje drobne linie i zmarszczki.

ptaszek3

AROMATIC

Całkowicie nat­u­ralny, man­u­alny zabieg na bazie kon­cen­tratów roślin­nych i ole­jków esencjon­al­nych, uwzględ­ni­a­jący potrzeby każdego typu skóry. Ole­jki esencjon­alne oraz kon­cen­traty roślinne posi­adają zdol­ność głębok­iej pen­e­tracji skóry, dzięki której przy­wracają jej właś­ciwą równowagę, łagodzą dolegli­wości, pobudzają zmysły i har­mo­nizują nastrój.

 

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok