Peelingi chemiczne

 

W naszym salonie ofer­u­jemy kom­plek­sowy sys­tem peel­ingów chemicznych o różnym poziomie złuszcza­nia, aby odpowied­nio dopa­sować kurację do potrzeb skóry. Stosowane preparaty zaw­ier­ają sub­stancje chemiczne odd­zi­ału­jące na górne warstwy naskórka dając kon­trolowane uszkodzenia na różnych poziomach, co ma na celu pobudze­nie zarówno powierz­chownej jak i głębok­iej regen­er­acji skóry.

ptaszek3

LACTOBIO C

Kuracja przez­nac­zona dla skóry z pier­wszymi oznakami foto­starzenia, utratą elasty­czności i napię­cia skóry. Unikalne połącze­nie dwóch preparatów pobudza fibrob­lasty do pro­dukcji nowych włókien kolagenowych, które sty­mu­lują prze­bu­dowę włókien elasty­cznych oraz uszczel­nia ściany naczyń włosowatych. Wskaza­nia: utrata elasty­czności, poprawa kolorytu, dzi­ałanie prze­ci­wz­marszczkowe, trądzik różowaty.

 

ptaszek3

WHITENING

Unikalny skład peelingu tworzą pochodne wit­a­miny A oraz akty­wne skład­niki depig­men­ta­cyjne, antyoksy­da­cyjne i prze­ci­w­starzeniowe. Zabieg jest skuteczną ter­apią roz­jaś­ni­a­jącą, jed­nocześnie powodu­jąc przy­wróce­nie równowagi skórze mieszanej i tłustej. Może być stosowany w okre­sie let­nim i nie wyłącza z codzi­en­nego życia.

 

ptaszek3
SKIN RECOVERY

Peel­ing dzi­ała sil­nie regeneru­jąco i odbu­dowu­jąco na włókna kolagenowe i elastynowe, dzięki czemu następuje znaczna poprawa sprężys­tości i napię­cia skóry. Zapew­nia skuteczne wygładze­nie skóry, spłyce­nie blizn i rozstępów. Nor­mal­izuje pro­ces wydziela­nia melaniny, reg­u­luje wydzielanie sebum, poprawia ogólna kondy­cję skóry trądzikowej.

 

ptaszek3
ANTIAGING

Peel­ing zaw­iera kwasy AHA, które znane są ze swoich właś­ci­wości sil­nie naw­ilża­ją­cych i mają dużą zdol­ność pen­etrowa­nia. Wspo­ma­gają pro­ces odnowy komórkowej, poprawiają barwę i tek­sturę skóry, spły­cają drobne i głęb­sze zmarszczki.

 

ptaszek3

GLYCOLIC 35% / GLYCOLIC 50 %

Dzi­ałanie złuszcza­jące kwasu pozwala na usunię­cie martwych komórek naskórka, wygładze­nie powierzchni oraz wyrów­nanie kolorytu skóry. Wskazania: głębokie i powierzch­niowe zmarszczki, wiotkość skóry, zaburzenia pig­men­ta­cyjne, trądzik zaskórnikowy i skóra łojo­tokowa. Stosowany również na okolicę powiek.

 

ptaszek3
SALICYLIC 20 %

Kwas sal­i­cy­lowy złuszcza martwe komórki na powierzchni naskórka. Ma także zdol­ność przenika­nia przez warstwę łojową i oczyszcza­nia porów skóry, a także wnika­nia w głąb mieszków włosowych, co ma duże znacze­nie przy lecze­niu trądziku.

 

ptaszek3
MANDELIC 40% MANDELIC 50%

Kwas migdałowy jest bardzo dobrze tolerowany przez skóry wrażliwe i nie powoduje wrażli­wości na promieniowanie słoneczne. Może być stosowany w okre­sie let­nim, nawet u osób z najwyższym foto­typem. Pozwala na zni­welowanie prze­bar­wień, wyrów­nanie kolorytu oraz tek­stury skóry.

 

ptaszek3
MODIFIED JESSNER PEEL

Jest połącze­niem kwasu sal­i­cy­lowego, mlekowego i cytrynowego. Dzięki temu wykazuje silne właś­ci­wości antyoksy­da­cyjne oraz napraw­cze. Należy do peel­ingów śred­nio głębo­kich. Skutecznie niweluje zmarszczki, reg­u­luje wydzielanie sebum i poprawia wygląd skóry.

 

ptaszek3
PYTUVIC 40 % + LACTIC 10%

Połącze­nie kwasu pirogronowego i mlekowego tworzy na skórze ochronny film, który pozwala na złuszcze­nie naskórka bez uczu­cia suchości i napięcia. Stymuluje syn­tezę kwasu hialuronowego, poprawia tek­sturę skóry, wygładza drobne linie i zmarszczki.

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok