MANICURE KAMYCZKOWY
Innowa­cyjny man­i­cure, którego celem jest bez­in­wazyjna pielę­gnacja dłoni i paznokci. Metoda ta łączy w sobie najlep­sze ele­menty z man­i­cure bio­log­icznego, fran­cuskiego i japońskiego. Man­i­cure kamy­czkowy opiera się na nat­u­ral­nych surow­cach – spec­jal­nym kamie­niu do usuwa­nia skórek oraz włóknie baweł­ni­anym – dzięki czemu zabieg jest wyko­nany bez ingerencji met­alowych narzędzi. Efek­tem jest ele­gancki, nat­u­ral­nie prezen­tu­jący się man­i­cure. Skórki okołopaznok­ciowe są ide­al­nie wygład­zone i utrzy­mują się w takim stanie przez bardzo długi czas. Przy trzykrot­nym reg­u­larnym zabiegu możemy zauważyć fenom­e­nalną różnicę w este­ty­cznym ułoże­niu i uelasty­cznie­niu skórek, które z cza­sem nie odras­tają. Zabieg ide­alny dla Pań, prefer­u­jący nat­u­ralne pię­kno paznokci.

 

ptaszek3

MANICURE JAPOŃSKI
Man­i­cure japoński miał swoje początki w dawnej Japonii, gdzie arys­tokratki dążyły do per­fek­cyjnie zad­banych paznokci. Odkryto wtedy że inten­sy­wne nacieranie, znacząco wpływa na dobrą kondy­cję nat­u­ral­nych paznokci. Do dziś pro­ce­dura została niezmi­enna. Man­i­cure japoński polega na wciera­niu w płytkę paznok­cia sil­nie odży­w­czych glinek, które zaw­ier­ają m.in. wit. A i E, pyłek pszczeli, krzemionkę. Te wnikają głęboko, spa­ja­jąc warstwy ker­atyny paznok­cia. Dzięki temu paznok­cie są wzmoc­nione, odży­wione. Poprzez inten­sy­wny masaż wywołu­jemy silne ukr­wie­nie macierzy, która dotle­nia warstwy wewnętrzne paznok­cia. Efek­tem final­nym są zdrowo błyszczące paznok­cie w kolorze różowej perły. Przy reg­u­larnej pielę­gnacji znika prob­lem słabych, rozd­wa­ja­ją­cych się paznokci.

 

 

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ok